Introduction

In this section the reader will find an overview of the most important works concerning Dutch literature in the Czech Republic. You will find general overviews as well as literary-historical manuals and introductions to special authors.

Bibliographies of translations

Arents, Prosper (1931). De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1830-1931. Proeve van bibliographie. Brussel: N.V. Standaard-Boekhandel.

Engelbrecht, Wilken, Zuzana Vaidová & Iva Jančíková (2015). Recepce nizozemské a vlámské literatury v českém překladu / Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling. Olomouc: Univerzita Palackého. DOI: 10.5507//ff.15.24448350.

Engelbrecht, Wilken (2021). Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948. Gent: Academia Press (Lage Landen Studies 14) – on pp. 369-397 a complete survey of all published translations between 1846 and 1948.

Fischer, Otokar (1927). “L’Echo de la Littérature flamande en Bohème.” In: (ed.). Maurits Basse, Album opgedragen aan prof. dr. J. Vercoullie door ambtgenooten, oud-leerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat. Brussel: Paginae, pp. 125-129.

Havlíková, Veronika (2004). “Nederlandstalige literatuur in Tsjechië sinds 1990. Receptie van de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds de val van de muur.” Neerlandica extra muros 42 (3), 26-32.

Huffel, Antonius J. van (1939). Nederlandsche schrijvers in vertaling (van Marcellus Emants tot Jan Eekhout). Proeve van eene bibliographie. Leiden: E.J. Brill.

Huffel, Antonius J. van (1946). Nederlandsche schrijvers in vertaling (van Marcellus Emants tot Jan Eekhout). Proeve van eene bibliographie. Supplement. Leiden: E.J. Brill.

s.n. (Kosterka, Ladislav) (1923). Bibliografie česko – skandinávsko – nizozemská (Seznam českých překladů z dánštiny, islandštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny a vlámštiny) / Bibliographie des traductions tchèques du Danois, de l’Islandais,  du Norvégien, Suédois, Hollandais et de la langue flamande. Praha: Nákladem obce pražské – tiskem pražské městské tiskárny (Spisy knihovny hl. města  Prahy 13) – on pp. 30-31 Dutch literature, on p. 32 Flemish literature.

Krijtová, Olga, Ruben Pellar & Petra Schürová (1994). Bibliografie překladů z nizozemštiny do češtiny a slovenštiny od roku 1890 do roku 1993 / Bibliografie van vertalingen uit het Nederlands in het Tsjechisch en het Slowaaks vanaf 1890 tot 1993. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů.

Literature Histories

Bossaert, Benjamin, Eva Brázdová Toufarová, Kateřina Cukrová, Wilken Engelbrecht, Jana Engelbrechtová, Andrea Grygarčíková, Barbora hejdušková, Pavlína Kovářová & Gabriela Vrzalová (2021). „Leaver dea as slaaf“ (Raději mrtvý než být otrokem). Dějiny fríslé literatury. Praha: Libri.

Coster, Dirk (1923). “Hollandsko”. In: (ed.) Miroslav Rutte (translator), Friedrich M. Huebner, Nové umění evropské a básnictví. Praha: Orbis, pp. 15-37.

Engelbrecht, Wilken (ed.), Lianne Barnard, Lucie Smolka Fruhwirtová, Martina Vitáčková & Eva Brázdová Toufarová (2015). Dějiny nizozemské a vlámské literatury. Praha: Academia.

Eysselstein, Ben van (1936). “Moderní holandská literatura.” Nederland – Československo. Zvláštní příloha II Národních listů 76, no. 102 (12 April 1936), p. 6.

Holk (= Adolf Holk) (1901). “Nizozemí. Literatura.” Ottův slovník naučná: ilustrovaná encyklopaedie obecních vědomostí 18. Praha: J. Otto, pp. 365-372.

Kalda, František (1917). “Vlámské písemnictví a jeho poměr k nizozemštině.” Osvěta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice 47, no. 8, pp. 486-497.

Kld. (=František Kalda) (1927). “Holanďané. Věda, pisemnictví.” Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí 3. Praha: Československý kompas, pp. 244-245.

Krijt, Hans & Olga Krijtová (1990). Průvodce dějinami nizozemské literatury. Praha: Panorama (Ediční řada Panorama dějin světové  literatury).

Malý, Jakub (1877). “Flámský jazyk a literatura.” Stručný všeobecný slovník věčný III (Malý Slovník naučný). Praha: I.L. Kober, p. 77.

Malý, Jakub (1877). “Holandský jazyk a literatura.” Stručný všeobecný slovník věčný III (Malý Slovník naučný). Praha: I.L. Kober, p. 607-608.

V.M. (=Václav E. Mourek). “Vlámský jazyk a literatura.” Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecních vědomostí 26, pp. 806-807.

Anthologies

Duckerts, Charles & Yvonne Duckerts (1963). Vlámská lyrika: výbor (translated by Jindřich Pokorný). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury.

Harmsel Havlíková, Veronika  ter (2011). Holandská čítanka.Gutenbergová čítanka současné prózy z Nizozemska. Praha: Labyrint.

Havlíková, Veronika (2007). V Nizozemsku už nechci žít. Antologie moderní nizozemské poezie. Praha: Mladá fronta

Krijtová, Olga (1964). Čítanka nizozemských textů, určeno pro posluchače fak. fil. 1. díl. Ukázky ze severonizozemské literatury. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Krijtová, Olga (1982). Nizozemská poezie zlatého věku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Krijtová, Olga (1987). Nizozemská literatura od doby paruk po hnutí Osmdesátníků: skripta pro poslucháče filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova.

Santen-Molitor, Aimé van (1948). “Pohled na soudobé holandské písemnictví.” Glossář listu Sdružení moravských spisovatelů 2, no. 9-10 (September-October 1948), pp. 51-56.

Reception in Czech Language - General Studies

Engelbrecht, Wilken (2005). “Zlaté ostruhy, kapitán Bontekoe, modré pondělky. K obrazu nizozemské literatury v Čechách.” In (ed.) Milan Hrala & Jovanka Šotolová: Český překlad II (1945-2004). Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, pp. 227-245.

Engelbrecht, Wilken (2010). “Von Conscience bis Fabricius – das Bild der niederländisch-sprachigen Literatur in tschechischer Übersetzung in der Zwischenkriegszeit.” In: (ed.) Herbert Van Uffelen, Dirk de Geest, Susan Mahmody & Pieter Verstraeten: An der Schwelle. ‘Eigen’ und ‘fremd’ in der niederländischen Literatur. Wien: Verlag Praesens (Wiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur 6), pp. 181-198.

Engelbrecht, Wilken (2013). “Van lezerscanon naar gestuurd canon. Literaire vertalingen van Neder­landstalige literatuur in Tsjechië.” In: (ed.) Jelica Novaković-Lopušina, Tamara Britka, Bojana Budimir, Lada Vukomanović & Mirko Cvetković:  Lage Landen, hoge heuvels. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum te Belgrado. Belgrado: ARIUS, pp. 111-127.

Engelbrecht, Wilken (2014). “AVV – VVK, or Dutch and Flemish Literature from a Czech Catholic View.” In: (ed.) Jan Walkusz & Marzena Krupa, Universitati serviet. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 490-498.

Engelbrecht, Wilken (2014). “Streekromans en het Tsjechische ruralisme.” Werkwinkel. Journal for Low Countries and South African Studies 9, no. 1, pp. 75-90. Doi: 10.2478/werk-2014-005.

Engelbrecht, Wilken (2015). “Over het Vlaamse geluid in Tsjechische vertaling.” In: (ed.) Marketa Štefková & Benjamin Bossaert, Onbe/gekende verleidig. Vertaling en receptie van de Nederlandstalige en andere kleinere Germaanse literaturen in Centraal-Europese context. Lublin: Wydawnictwo  KUL, pp. 129-151.

Engelbrecht, Wilken (2015). “The Formation of a Literary canon of Dutch and Flemish Literature in Translation.” In: (ed.) Jana Engelbrechtová, Dutch – Flemish – Central European Relations. Chapters from Cultural Relations between North-West and East-Central Europe. Olomouc: Palacky University in Olomouc, pp. 70-84.

Engelbrecht, Wilken (2015). “Vlaamse literatuur in vertaling in Centraal-Europa tot WO I.” Neerlandica Wratislaviensia 25, pp. 243-262.

Engelbrecht, Wilken (2016). “Het ontstaan van de idee ‘Nederlandstalige literatuur’ in Tsjechië”, Werkwinkel. Journal for Low Countries and South African Studies 11, no. 7, pp. 73-94. Doi: 10.2478/werk-2016-004.

Engelbrecht, Wilken (2018). “Die niederländischsprachige Literatur in tschechischer Übersetzung nach dem Zweiten Weltkrieg.” In: (ed.) Lut Missinne & Jaap Grave, Tussen twee stoelen, tussen twee vuiren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer. Gent: Academia Press (Lage Landen Studies 10), pp. 129-155.

Engelbrecht, Wilken (2019). “Het geprojecteerde verleden. Waarom werden bepaalde historische romans vertaald?” Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 14, no. 1-2, pp. 69-89. DOI: 10.2478/werk-2019-0004.

Engelbrecht, Wilken (2020). “‘A Good Way to Propagate Communist Thought.‘ Czech Translations of Historical Novels during the Communist Regime, or Orwell in Practice.’ Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies 44, no. 2, pp. 201-217. DOI: 10.1080/03096564.2020.1747010.

Engelbrecht, Wilken (2021). “Literature Translated from Dutch in the Czech Publishing House Družstevní práce during Nazi Occupation.” World Literature Studies 13, no. 3, pp. 42-55. DOI: 10.31577/WLS.2021.13.3.5.

Engelbrecht, Wilken (2021). Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948. Gent: Academia Press (Lage Landen Studies 14).

Engelbrecht, Wilken, Zuzana Vaidová & Iva Jančíková (2015). Recepce nizozemské a vlámské literatury v českém překladu / Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling. Olomouc: Univerzita Palackého. DOI: 10.5507//ff.15.24448350.

Fruhwirtová, Lucie (2007). “Nizozemská literatura v českém kulturním kontextu přelomu 40. a 50. Let.” Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Moravica 5, pp. 71-75.

Harmsel Havlíková, Veronika ter (2015). “Institutionalisering van de productie van Tsjechische vertalingen van Vlaamse literatuur na 2000.” In: (ed.) Marketa Štefková & Benjamin Bossaert, Onbe/gekende verleidig. Vertaling en receptie van de Nederlandstalige en andere kleinere Germaanse literaturen in Centraal-Europese context. Lublin: Wydawnictwo  KUL, pp. 153-164.

Harmsel Havlíková, Veronika ter (2016). “De nieuwe Tsjechische canon van de Nederlandse literatuur.” In: (ed.) Wilken Engelbrecht & Bas Hamers, Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen. Olomouc: Univerzita Palackého, pp. 53-66.

Havlíková, Veronika (2004). “Nederlandstalige literatuur in Tsjechië sinds 1990. Receptie van de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds de val van de muur.” Neerlandica extra muros 42 (3), 26-32.

Horáčková, Veronika (2018). “Tussen vertaling en adaptatie. Een kritische analyse van vertalingen van Nederlandstalige romans in het Tsjechisch en Duits in de eerste helft van de twintigste eeuw.” Acta Universitatis Carolinae. Philologica 4 (Germanistica Pragensia), pp. 85-91.

Sedláčková, Lucie (2018). “Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898-1989.” Neerlandica Wratislaviensia 28, pp. 165-181. 

Smolka Fruhwirtová, Lucie (2006). “Vertaalde literatuur vanuit het perspectief van de polysysteemtheorie. Enkele opmerkingen over de positie van de Nederlandse literatuur in het Tsjechische literaire polysysteem in de jaren vijftig.“ In: (ed.) Marketa  Škrlantová & Wilken Engelbrecht, Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse context. Bratislava: AnaPress, 27-38.

Smolka Fruhwirtová, Lucie (2011). Recepce nizozemské literatury v českém literárním kontextu let 1945-2010. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

 

Reception in Czech Language – Separate Authors

Jo van Ammers-Küller

Engelbrecht, Wilken (2013). “Een boegbeeld van de morele sanering – Jo van Ammers-Küller.” In: (ed.) Kris Van Heuckelom, Dieter De Bruyn & Carl De Strycker, van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-europa en de lage Landen. Gent: Academia Press (Lage Landen Stduies 5), pp. 155-185.

Hendrik Conscience

Engelbrecht, Wilken (2013). “A Moravian Picture of Dutch Literature.” In: (ed.) Jitka Zehnalová, Ondřej Molnár & Michal Kubánek, Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Olomouc: Palacky University (Olomouc Modern Language Series 2), pp. 215-228.

Engelbrecht, Wilken (2016). “De Leeuw van Vlaanderen in het Tsjechisch: waarom zo laat en waarom driemaal?” Internationale Neerlandistiek 54, no. 3, pp. 169-188. DOI: 10.5117/IN2016.3.ENGE.

Engelbrecht, Wilken (2016). “De Tsjechische Conscience.” In: (ed.) Kris Humbeeck, Kevin Absilis & Janneke Weijermars, De Grote Onleesbare. Hendrik Conscience herdacht. Gent: Academia Press, pp. 239-263.

Engelbrecht, Wilken, Jana Engelbrechtová & Bas Hamers (2018). Hendrik Conscience. Muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu. Olomouc: Univerzita Palackého. DOI: 10.5507/ff18.24454436.

Antoon Coolen

Heugten, Wim van (1937). “O díle Antoona Coolena.” Archa. Revue pro katolickou literaturu 25, no. 4 (July-August 1937), pp. 165-168.

Horáčková, Veronika (2019). “Het donkere licht en Kinderen van ons volk van Antoon Coolen in het Tsjechisch. Vertaling of adaptatie?” Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 33, no. 2, pp. 23-33. DOI: 10.5817/BBGN2019-2-3.

Louis Couperus

Engelbrecht, Wilken, Jana Engelbrechtová & Bas Hamers (2016). Louis Couperus. Spisovatel gentleman. Olomouc: Univerzita Palackého (Klasikové nizozemské a vlámské literatury 1). DOI: 10.5507/ff.16.24450551.

Engelbrecht, Wilken & Zuzana Vaidová (2016). ‘’De grootste hedendaagse auteur,in Europa bekend...’ Louis Couperus in Tsjechië.” Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap 24. No. 88, pp. 4-14.

Frederik van Eeden

Vaidová, Zuzana (2013). “Reflexe Frederika van Eedena a dalších osmdesátníků v literárních časopisech z přelomu 19. a 20. Století – Arnošt procházka, otec Moderní revue a překladatel osmdesátníků.” Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné 15, no. 3, pp. 52-61.

Vaidová, Zuzana (2013). “Waarom werd Frederik van Eeden door Arnošt Procházka naar het Tsjechisch vertaald? Een vergelijking van Arnošt Procházka en Frederik van Eeden. Moderní revue en De Nieuwe Gids.” Neerlandica Wratislaviensia 23, pp. 89-104.

Vaidová, Zuzana (2014). “Het beeld van Frederik van Eeden in Tsjechische vertaling: tijdens zijn leven met een klein uitstapje naar het heden. Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap 58, pp. 55-69.

Willem Elsschot

Engelbrecht, Wilken (2017). “The Case of Kaas: The Reception of Elsschot’s Work in the Czech Language.” In: (ed.) Elke Brems, Orsolya Réthelyi &Ton van Kalmthour, Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, pp. 255-268.

(ed.) Engelbrechtová, Jana (2015), Willem Elsschot, Sýr. Mezinárodní recepce novely Kaas. Ukázky z prvního českého překladu. Olomouc: Univerzita Palackého.

Johan Fabricius

Engelbrecht, Wilken (2020). “The Melody of Distant Things: Johan Fabricius as a Czech Window on Exotic Worlds.” Скандинавская-филология 18 , no. 1, pp. 142-167. DOI: 10.21638/11701/spbu21.2020.110.

Herman Heijermans

Sedláčková, Lucie (2015). “Heijermans’ Op Hoop van Zegen in Tsjechische vertalingen. “ In: (ed). Jana Engelbrechtová, De Nederlandstalige literatuur internationaal: Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur. Olomouc: Univerzita Palackého, pp. 125-146.

Sedláčková, Lucie (2019). “From the centre to the periphery. Czech reception of Herman Heijermans’ dramatic works in a cultural-historical perspective.” Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3/ Germanistica Pragensia, pp. 71-89. DOI: 10.14712/24646830.

Johan Huizinga

Engelbrecht, Wilken (2017). “Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung.” World Literature Studies 9, no. 1, pp. 71-85.

Medieval Literature

Benjamin Bossaert, Eva Brázdová Toufarová, Wilken Engelbrecht, Jana Engelbrechtová, Markéta Kluková & Pim van der Horst (2019). Nizozemské divadelní hry ve středověku. Vznik a vývoj žánru, jeho tematika, jazykové prostředky a využití středověkých nizozemských divadelních textů v současné didaktice. Olomouc: Univerzita Palackého, DOI: 10 .5507/ff.19.24455631.

Engelbrecht, Wilken (2013). “Sestra Beatrice. Beatrijs-thematiek binnen de Tsjechische receptie van Middelnederlandse literatuur.” In: (ed.) Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink, Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelenderlandse verhaal. Gent: Academiapress (Lage Landen Studies 6), pp. 315-334.

Engelbrecht, Wilken (2016). “The Marvellous Doctor – Czech and Polish Reception of Ruusbroec.” In: (ed.) Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa & Krzysztof Jaworski, Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC. Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 103-111.

Harry Mulisch

Horáčková, Veronika (2016). ‘Theater van de bovenste plank.’ Duitse en Tsjechische vertalingen van vaste verbindingen in Het theater, de brief en de waarheid van harry Mulisch. Brno: Masarykova univerzita (unpublished Master thesis).

Multatuli (Eduard Douwes Dekker)

Engelbrecht, Wilken (2011). “Een strijder tegen het onrecht. De receptie van Multatuli in Tsjechië en Slowakije.” Over Multatuli 33, no. 66, pp. 2-41.

K. (=František V. Krejčí) (1897). “Multatuli”. Rozhledy. Revue umělecká, sociální a politická 9, no. 5 (May 1899), pp. 185-190.

Paul van Ostaijen

Engelbrecht, Wilken (2020). “Een Tsjechische dichter leert Nederlands. Ivan Wernisch en Paul van Ostaijen.” In: (ed.) Carl De Strycker, Désirée Schyns, Yves T’Sjoen & Kornée van der Haven, Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. Gent: Poëzie Centrum, pp. 56-71.

Tachtigers (Eighties’ Generation)

Engelbrecht, Wilken & Zuzanna Vaidová (2013). “De Nederlandse Tachtigers door de ogen van de Tsjechische Negentiegrs.” In: (ed.) Emmeline Besamusca, Christine Hermann & Ulrike Vogl, Out of the Box. Über den Wert des Grenzwertigen. Wien: Praesens Verlag, pp. 193-210.

Engelbrecht, Wilken (2014). “Literatuur en kunst uit de Lage Landen in de Moderní revue.” In: (ed.) Liesbeth Degand, Philippe Hiligsmann, Laurent Rasier, Matthieu Sergier, Stéphanie Vanasten & Kristel Van Goethem, In het teken van identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden. Huldeboek aangeboden aan Prof. dr. Ludo Beheydt. Louvain-la-Neuve: UCL  Presses Universitaires de Louvain, pp. 85-92.

Felix Timmermans

Horáčková, Veronika (2022). Felix Timmermans in het Tsjechisch. 75 jaar receptiegeschiedenis. Brno: Masarykova univerzita (unpublished PhD thesis).

Theun de Vries

Engelbrecht, Wilken (2018). “Theun de Vries in Czechoslovakia.” In: (ed.) Jaap Grave & Irina Michaj­lova, TRANSFER of Dutch, Flemish and Scandinavian Literatures to Eastern Europe (1945-1990). For the 20th anniversary of the NIP. Moscow: Nauka, pp. 80-89.